مدیریت مزرعه

زمانیکه صحبت از “مدیریت” می شود، ذهن ها بسمت اجرای تصمیمات بسیار سخت می‌رود که شاید عملی نشود. اما همه تصمیمات اگر در زمان درست و به اصطلاح به‌وقتش گرفته شود، می‌تواند به مدیریت بحران‌ها کمک کند. قطعا با اجرای اصولی نکات کشت و تولید می‌توانید بهترین تصمیمات را برای باغ و مزرعه‌تان بگیرید و در واقع مدیریت مزرعه شما با خودتان است. تیم تحقیق و توسعه اگرویار درتصمیم‌گیری درست و اصولی شما کشاورز عزیز کمک می‌کند تا هم پتانسیل عملکرد مزرعه و باغتان را بشناسید و هم شاهد بهتر شدن کشت و تولیدتان از سالی به سال دیگر باشید. فراموش نکنید که اگرویار برای کشاورزی آگاهانه همراه شماست.