مدیریت تنش‌های محیطی

در مسیر تولید کشاورزی با چالش‌های زیادی مواجه هستیم که از جمله آنها می‌توان به شوری، خشکی، فرسایش خاک و تغییرات اقلیمی هر منطقه اشاره کرد که متاسفانه این موارد در هر سال نیز بیش‌تر و بیش‌تر می‌شوند و کنترل شرایط نیز سخت‌تر خواهد شد. قطعا نمی‌توان شرایط اقلیمی و مشکلات منطقه را تغییر داد، اما با یک سری نکات می‌توان این چالش‌ها را شناسایی و خسارت را کمتر کرد. در مطالب آموزشی مدیریت چالش‌ها تلاش کردیم که با نگارش برخی مسائل و مشکلات در باغات و مزارع به آشنایی کشاورزان عزیز با چالش‌های تولید کمک کنیم تا بتوانند تصمیمات درست و آگاهانه‌ای برای کشت‌هایشان بگیرند.