اجرای عملیات فروت ست در پسته چه اهمیتی دارد؟

تقویت و کمک به افزایش جوانه های زایشی بسیار مهم است زیرا با جنبه های اقتصادی باغ ارتباط مستقیم دارد. ازین رو، اگر جوانه ها ذخیره مناسب (نقش جوانه ها ذخیره عناصرغذایی است در درون گیاه است) را داشته باشند، می توانند شرایط کیفی، نگهداری، تلقیح مناسب و خوشه با کیفیتی داشته باشند. عموما در انتهای فصل شرایط خزان مناسبی در باغات به دلیل کمبود آب، تغییرات دمایی و مصرف بالای کودهای نیتروژنه (برای به خواب بردن گیاه به دلیل نبود آب، عدم آبیاری و برای جلوگیری از سرمازدگی) وجود دارد که باعث می شود جوانه نتواند ترکیبات مناسب و عناصر غذایی موردنیازش را ذخیره کند و با فقر غذایی مواجه است. جوانه در ابتدای فصل از توان ذخیره ای خودش برای ساخت استفاده می کند نه از جذب خاک. بنابراین، باید ذخیره مناسبی داشته باشد تا کارایی و کیفیت مناسب در فصل جدید ایجاد کند. درنتیجه، برنامه های فروت ست یا تنظیم میوه یا محلول پاشی کردن عناصرغذایی برای اینکه ذخیره جوانه ها و توان درخت برای محصول سال بعد افزایش یابد، اهمیت دارد. برنامه فروت ست زمان ها و مراحل مختلفی دارد که باید با توجه به نوع درخت انجام و انتخاب شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ” برنامه کودی فروت ست در درختان میوه” مراجعه کنید.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.