یک برنامه کودی درست، چگونه می‌تواند به باغ سیب و گلابی کمک کند؟

در ارتباط با بحث تغذیه گیاهی توجه شود که یک برنامه کودی درست از سه بخش اساسی تشکیل شده است: تامین کننده‌ها، مکمل‌ها و بهسازهای خاک. تامین کننده‌ها نیاز گیاه را به 16 عنصر غذایی تامین می‌کنند. مکمل‌ها ترکیباتی هستند که تکمیل‌کننده فرآیندهای زیستی گیاه هستند و اگر نباشند فرآیندهای زیستی گیاه درست شکل نمی‌گیرد. بهسازهای خاک وظیفه بهبوددهندگی شرایط فیزیکی خاک را دارند برای اینکه میکروارگانیزم‌‍ ها بتوانند در شرایط خاک فعالیت مناسبی را داشته باشند. یک برنامه کودی باید از این سه بخش تشکیل شود. وزن این بخش‌ها، تامین کننده‌ها 70 درصد، مکمل‌ها 15 تا 20 درصد و 10 تا 15 درصد بر عهده بهسازهای خاک است. برنامه کودی برنامه‌ای است که نه اینکه کود کاملی باشد باید برنامه کاملی باشد که براساس مراحل فیزیولوژی، نیاز و سن گیاه، تغییرات اقلیم، تنش‌های پیش رو، شرایط آبیاری و پتانسیل تولید باید نوشته شود و به صورت اختصاصی برای گیاه در آن سال نوشته شده باشد که بسیاری از نیازهای گیاه را تامین کند و گیاه در برابر آفات و بیماری‌ها شرایط مقاومت را تجربه کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
4
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.