زمان آبیاری بهتر است طوقه درخت در تماس با آب باشد یا خیر؟

خیر بهتر است که در زمان آبیاری طوقه درخت با آب به صورت مستقیم ارتباط نداشته باشد و هرچقدر آب از طوقه دورتر باشد شرایط بهتری را هم برای توسعه ریشه خواهیم داشت و هم مدیریت بیماری‌های طوقه و و ریشه هم بهتر خواهد بود که برای باغات دانه دار بسیار حائز اهمیت است.

این آموزش را دوست داشتید؟
6
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.