دلیل زردی در مرحله پنجه زنی گندم و جو چیست؟

زرد شدن در مرحله پنجه زنی دلایل متفاوتی دارد:

یکی از این دلایل، بقایای کاه و کلشی است که کشاورز قبل از اقدام به کاشت با زمین مخلوط کرده و حضور و تجزیه آنها باعث کاهش منابع نیتروژنی می‌شود و در مرحله پنجه زنی ایجاد زردی در مزرعه می‌کند که حساسیت گیاه را به سرما افزایش می‌دهد. 

مورد دیگر پوسیدگی‌های طوقه و ریشه است که آنها هم به واسطه اضافه کردن کودهای دامی، بقایا پوشال و کاه و کلش سال‌های گذشته است که باز هم موجب بروز بیماری‌های قارچی می‌شود و ارتباط طوقه با ریشه‌های سطحی قطع می‌شود و محدودیت جذب آهن و نیتروژن شکل می‌گیرد که بازهم موجب زردی خواهد شد.

یکی دیگر از دلایل زرد شدن هایی که از نوک برگ شکل می‌گیرند که در جو بیشتر و در گندم کمتر است به دلیل بروز سرمازدگی هاست. اگر قبل از بروز سرما پنجه زنی را به صورت کامل نداشته باشیم شاهد زردی هایی خواهیم بود.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.