چگونه می‌توان سیاهک گندم را کنترل کرد؟

سیاهک از بیماری‌های بسیار خطرناک است که مزرعه را به سمت نابودی می‌کشاند. حضور سیاهک از ابتدای کشت و به دو صورت سیاهک آشکار و سیاهک پنهان است. یکی از بهترین راه‌های کنترل سیاهک، تیمار بذرهای گندم و جو در زمان کاشت با قارچ کش است تا اسپورها از ابتدا فعال نشوند. در صورتی که بذرها تیمار نشده باشند و سیاهک در سنبله مشاهده شود، باید از قارچکش‌های سیستمیک و برنامه غذایی درست استفاده شود، تا گیاه در برابر این بیماری مقاوم شود. مقابله و مبارزه با بیماری سیاهک بسیار مهم است زیرا این بیماری به شدت می‌تواند توسعه یابد و مزارع همجوار و مزارع تولید دانه را آلوده کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
5
1

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.