آیا برنامه غذایی گندم و جو باید اقتصادی باشد؟

بله- اقتصادی بودن برنامه غذایی بسیار مهم است. به هر قیمتی نمی‌توان عملکرد را افزایش داد، زیرا در این حالت درآمد کشاورز کاهش پیدا می‌کند. ملاک کشاورز عموما درآمد است نه رسیدن به حداکثر عملکرد! بنابراین، برنامه باید اقتصادی باشد. یک برنامه غذایی دارای 4 شاخصه است؛ مقدار مناسب، نوع کود مناسب، زمان مناسب و روش مصرف مناسب که باید در برنامه غذایی لحاظ شود و بتوان با مدیریت هزینه‌ها به بیشترین درآمد رسید.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.