آیا گندم و جو بدون مصرف کود عملکرد خوبی دارد؟

در تولیدات کشاورزی فاکتوری به نام پتانسیل تولید وجود دارد که تحت تاثیر عوامل مختلفی شامل تغییرات اقلیمی، شرایط آبیاری، تغذیه، آفات و بیماری‌ها و… قرار می‌گیرد. باید تمام شرایط فراهم باشد تا دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید ممکن شود. ظرفیت تولید یک مزرعه در سال‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. اما، فاکتورهای تغذیه و مدیریت باید در حد پتانسیل مزرعه باشد تا بتوان به بالاترین حد پتانسیل تولید رسید. بدون داشتن برنامه غذایی مناسب برای تامین نیاز گیاه، نمی‌توان به بالاترین حد پتانسیل آن سال دست پیدا کرد. اگر تغذیه انجام نگیرد گیاه در پایین ترین سطح پتانسیل تولید خود قرار می‌گیرد.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.