خلاء عملکرد در گندم و جو چیست؟

خلا عملکرد به فاکتورهایی گفته می‌شود که جمع این فاکتورها موجب کاهش عملکرد در هر مزرعه‌ای مخصوصا در گندم و جو می‌شود.

موارد خلا عملکرد فاکتورهایی هستند که از جنبه‌های مختلف می‌توان آنها را بررسی کرد حتی مدیریت مزرعه می‌تواند یک خلا عملکرد باشد. محدودیت‌های تغذیه‌ای، محدودیت‌های مبارزه با آفات و بیماری‌ها و محدودیت‌های منابع آب و حتی مهارت کارشناس و کشاورز هم می‌تواند جزو فاکتور خلا عملکرد محسوب شود.

برای این‌که بتوانیم به بالاترین سطح عملکرد در هر منطقه‌ای برسیم اول باید با پرسشنامه‌هایی خلا عملکرد منطقه را شناسایی و بررسی کنیم که چرا یک مزرعه نمی‌تواند در آن منطقه به حداکثر پتاسیل عملکردی خود دست پیدا کند و بعد از شناسایی این خلاها بتوانیم آنها را با مدیریت و برنامه غذایی رفع کنیم.

برای مثال در گندم و جو کل کشور خلاهای عملکردی که شاهد آن هستیم یک عامل آن بیماری‌های خاکزی هستند که باعث بیماری‌های پاخوره شده و طوقه قطع می‌شود.

عامل بعدی تفت باد است ‌که با یک برنامه کودی درست می‌توانیم آنها را هم مدیریت کنیم.

عدم آگاهی لازم از تاریخ کاشت مناسب در هر منطقه از دیگر عوامل خلا عملکرد در منطقه است.

ندانستن یا عمل نکردن به نکته کلیدی عمق مناسب کشت است یا عدم استفاده از دستگاه‌های صحیح کارنده مناسب با منطقه از فاکتورهای مهم در زمینه خلا عملکرد است. عامل بعدی بحث عدم شناخت سیستم‌های آبیاری است.

از این موارد می‌توان به عنوان عوامل مستقیم در زمینه خلا عملکرد نام برد گرچه مبحث برنامه کودی درست نیز از دیگر فاکتورهای مهم در زمینه خلا عملکرد گندم و جو می‌باشد.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.