از چه روش‌هایی برای کنترل علف های هرز می توان استفاده کرد؟

روش‌های مختلفی برای مدیریت علف های هرز در باغات وجود دارد برای مثال استفاده از علف کش‌ها و روش‌های مکانیکی. بهتر است در باغات پسته از علف کش‌ها تا حد امکان استفاده نشود مگر درمورد برخی علف های هرز مانند قیاق، نی و فریز که نیاز به استفاده از علف کش‌ها با مکانیسم‌های خاصی است. اما بسیاری از علف هرزها بهتر است به صورت مکانیکی و در تاریخ درست از بین بروند.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.