بیشترین نیاز آبی گندم و جو در کدام مرحله است؟

دو اصطلاح نیاز آبی و نیاز آبیاری وجود دارد. بیشترین نیاز آبی در گندم و جو در مرحله ساقه روی (ظهور ساقه) است که گیاه بالاترین سطح فعالیت‌های زیستی را دارد. اما بیشترین نیاز آبیاری در مرحله سبز شدن و استقرار است. نیاز آبی صرفا نیاز گیاه به آب است اما نیاز آبیاری به فاکتورهایی مثل کیفیت خاک و شرایط منطقه هم بستگی دارد. بنابراین، نیاز آبیاری بیش از نیاز آبی است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.