نیاز آبی پسته در مراحل رشدی مختلف چقدر است؟

ما دو تعریف نیاز آبی و نیاز آبیاری داریم. نیاز آبی در درختان با توجه به منطقه و سن درخت متفاوت است اما نیاز آبیاری در درخت با توجه به فصول است. نیاز آبی در شروع فصل رشد کمتر است اما زمانی که هوا رو به گرمی می رود، شدت تبخیر و نیاز آبی نیز افزایش می‌یابد که تا انتهای فصل رو به افزایش است. نیاز آبیاری همواره از نیاز آبی بیشتر است از آنجایی که راندمان سیستم آبیاری، کیفیت خاک و بسیاری از فاکتورهای دیگر بر آن تاثیرگذارند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.