دلیل عدم توازن اندازه میوه‌ها در مراحل اولیه تشکیل میوه چیست؟

کیفیت و سرعت تلقیح در این مسئله تاثیر زیادی دارد. گل‌هایی که با دانه گرده مناسب، تلقیح مناسب داشته‌اند سرعت رشد و فرآیند رشد آن‌ها بیش‌تر است و شرایط برتری نسبت به گل‌هایی که با گرده بی‌کیفیت تلقیح شده‌اند، دارند. گل‌هایی که تلقیح مناسب دارند همواره میوه‌های درشت‌تری نیز دارند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.