استفاده از آهک در باغ پسته را توصیه می‌کنید؟

مصرف آهک در مناطقی که اسیدی هستند، انجام می‌گیرد. آب برخی از چاه‌های کشاورزی اسیدی هستند که اسیدی کردن خاک را به دنبال داشته است. در باغ‌هایی که امکان اسیدی شدن دارند استفاده از آهک می‌تواند کمک کننده باشد، در غیر اینصورت مناسب نیست و استفاده از آن می‌تواند مخاطرات زیادی ایجاد کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.