چه مقدار و چه زمانی مناسب مصرف کود اوره در باغ پسته است؟

اوره به عنوان یک کود ارزشمند در باغات پسته نقش مهمی دارد و باید با مقدار مناسب و در زمان مناسب در برنامه کودی قرار بگیرد. در غیر این صورت، تاثیرات منفی زیادی در باغ به جا خواهد گذاشت. در انتهای فصل می‌توان اوره با مقدارهای کم بین 5 تا 10 کیلوگرم از تیرماه به بعد برای رقیق تر شدن شیرابه در پایین‌ترین سطح جهت بهتر و سریع تر پر کردن مغز پسته (حرکت بیشتر و بهتر محتوای سلولی به سمت مغز پسته) استفاده کرد. در ابتدای فصل در فروردین و اردیبهشت ماه اوره کمک زیادی به تامین سطح نیتروژن و پروتئین برگ و همینطور سطح برگ مناسب می‌کند. درنتیجه، مقدارهای مناسب اوره در فصل رشد رویشی با توجه به نیاز هر باغ به طور متوسط 25 تا 30 کیلوگرم اوره است. مقادیر زیاد کود اوره مشکلاتی از جمله طغیان پسیل به دنبال خواهد داشت.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.