آیا عملیات سرزنی شاخه‌های پسته درست است؟

عملیات سرزنی زمانی امکان پذیر است که توازن رشد در گیاه بهم ریخته و نورندها بیش از حد رشد کنند یا نرک‌ها اینقدر رشد کرده اند که جوانه‌های زایشی روی آن بسیار محدود شده باشد. درنتیجه، سرزنی انجام خواهد گرفت تا ارتفاع شاخه‌ها خیلی زیاد نشود که درخت شاخساره زیادی پیدا کند و نتواند در آینده شرایط مساعدی برای تولید واحدهای زایشی خود داشته باشد. در غیر اینصورت سرزنی برای پسته مناسب نیست.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.