چه کودهایی برای تغذیه نشا گوجه فرنگی پس از انتقال لازم است؟

مصرف کافی کودهای حاوی آمینواسیدها و عنصر روی و نیتروژن به افزایش سبزینگی و فتوسنتز بوته‌های جوان گوجه فرنگی کمک می‌کند. برای افزایش گل انگیزی و جایگاه گل، کودهای دارای عناصر کلسیم، ریزمغذی و روی بسیار مفید خواهند بود. استفاده از کودهای حاوی عنصر سیلیسیوم هم در این مرحله و هم در سایر مراحل برای محافظت و درمان و توسعه ریشه‌ها بسیار مفید خواهد بود. 

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.