برای جلوگیری از سن زدگی گندم چه باید کرد؟

یکی از روش‌های بسیار مناسب برای جلوگیری یا مقابله با سن زدگی مزارع گندم و جو، افزایش مقاومت گیاه است. مصرف سیلیکون دیواره اسکلتی گیاه را قوی می‌کند تا سن به مزرعه حمله نکند و در صورت حمله سن به این مزرعه، خسارت خیلی کمتر خواهد بود زیرا غذا برای این آفت کمتر فراهم می‌شود. همچنین، مصرف تقسیطی نیتروژن می‌تواند در کنترل سن تأثیر زیادی داشته باشد. معمولا استانداردی که برای مصرف تقسیطی نیتروژن وجود دارد برای مثال برای فردی که میخواهد 200 کیلوگرم در هکتار اوره مصرف کند، 50 -100-50 (با فواصل ده روزه) است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.