در تابستان نیاز آبیاری درختان سیب و گلابی چگونه است؟

در باغات سیب و گلابی به واسطه اینکه حجم بالایی از آب را دریافت می‌کنند، در تابستان با توجه به سطح پرتی آب، نیاز آبی و آبیاری آنها افزایش می‌یابد. هرچقدر به شرایط فصل گرما نزدیک شویم سطح تبخیر و تعرق افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن نیاز آبی و نیاز آبیاری افزایش می‌یابد. اگر تدبیری برای این اتفاق نداشته باشیم با ریزش شدید میوه در شروع تابستان مواجه خواهیم بود.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.