آبیاری زیر سطحی برای باغات سیب و گلابی مناسب است؟

سیستم آبیاری زیرسطحی به عنوان یک آبیاری تکمیلی در سیستم آبیاری قطره ای می‌تواند تاثیر خوبی بگذارد در باغات سیب، گلابی و دیگر باغات و در قالب سیستم آبیاری کامل نمی‌تواند کمک کند. اما در کنار سیستم آبیاری قطره ای می‌تواند بسیار موثر باشد و نیاز آبی گیاه را در پیک‌های حرارتی در تابستان تامین کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
4
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.