دلیل دفرمه شدن سنبل گندم و جو چیست؟

دفرمه شدن منظور خوابیدنِ سنبل به سمت پایین نیست. دفرمه شدن یعنی کج شدن سنبل ها و ریشک های گندم که یکی از دلایل آن سرمازدگی در زمان پنجه زنی است. دلیل دیگر سرمازدگی در زمان ظهور ساقه و ساقه روی است. علت بعدی دفرمه شدن سنبل گندم و جو تنش آبی در زمان ظهور سنبل است، در این زمان هم اگر تنش زیاد باشد یا هوای گرم داشته باشیم باعث کج شدگی ، دفرمه شدن یا حتی خشک شدن و تغییر رنگ بخشی از سنبل می شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
3
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.