چه بافت خاکی برای باغات پسته مناسب است؟

اگرچه پسته تقریبا در تمامی بافت‌های خاک قابلیت رشد و توسعه دارد، اما بافت لومی شنی بهترین بافت برای باغات پسته است، در این بافت ریشه رشد و توسعه بهتری خواهد داشت.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.