آیا آبیاری در زمان گلدهی پسته نیاز است؟

در تمامی مراحل فیزیولوژیکی گیاه، نباید خاک اطراف ریشه خشک باشد. همچنین، در مرحله گلدهی نباید رطوبت زیاد باشد. باید قبل از رسیدن به مرحله گلدهی نیاز رطوبتی لازم در اطراف ریشه در باغات تامین شود زیرا اگر خاک خیلی خشک باشد نیز منجر به ریزش گل ها خواهد شد. در این مرحله می توان آبیاری سبک انجام داد اما نباید آبیاری سنگین به ویژه با شیوه غرقاب انجام گیرد. قبل از اینکه گیاه به مرحله گلدهی برسد باید تدابیر مورد نیاز برای تامین نیاز رطوبتی خاک را داشته باشید.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.