عملیات فروت ست در چه فصلی از رشد پسته انجام می‌گیرد؟

عملیات فروت ست یا تنظیم میوه در پسته در چند مرحله انجام می‌شود؛ برنامه فروت ست (چندین مرحله محلول پاشی) بعد از برداشت با ارزش اثرگذاری 40 تا 50 درصد، برنامه فروت ست بعد از باز شدن اولین برگ‌ها و قبل از ظهور گل‌های ماده با ارزش اثرگذاری 30 درصد و برنامه فروت ست پس از تشکیل میوه یا فندقی شدن که ارزش اثرگذاری آن 20درصد است.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.