شوری خاک قابل تحمل در پسته چه میزان است؟

پسته درختی متحمل به شوری است نه مقاوم. آستانه تحمل شوری در پسته 12 تا 15 dS.m-1 است اما باید توجه شود که تجمع نمک سطح EC را افزایش می‌دهد و باعث مرگ درخت می‌شود. هر چه میزان شوری افزایش یابد، میزان عملکرد نیز به شدت کاهش می‌یابد.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.