ارتباط میزان شوری با فواصل آبیاری چیست؟

اگر میزان شوری بالا باشد فواصل آبیاری باید کمی طولانی‌تر باشد تا تجمع نمک در داخل گیاه ایجاد مسمومیت شدید نکند. بنابراین اگر EC بیشتر از 6 است، مدار آبیاری درخت پسته نباید زیر 10 روز باشد زیرا تجمع نمک باعث برگ ریزی شدید می‌شود. اگر آب باکیفیت باشد مدار آبیاری با سیستم قطره‌ای می‌تواند به دو روز هم برسد اما اگر شور است قطعا مدار آبیاری باید طولانی‌تر باشد.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.