دلایل کاهش قد و یا طول ساقه در گندم و جو چیست؟

بعد از عبور سرماها در مناطق مختلف، ظهور ساقه گندم و جو شروع می‌شود و اینجا دو فاکتور مهم وجود دارد که گیاه باید دریافت کند یکی بحث منابع آبی است و دیگری ترکیبات نیتروژنه است که گیاه بتواند در زمان کوتاه به بالاترین سطح ارتفاع و سطح برگ خود برسد که متاسفانه جزو فاکتورهای خلا عملکرد است. باتوجه به اینکه سال ها چاه های آب را در زمستان قطع می کنند این عدم آبیاری یا اصطلاحا دیر آب دادن یکی از عوامل کوتاهی قد در گندم و جو است که باعث کاهش تولید علوفه می شود گرچه اگر برنامه کودی درستی استفاده شود می توانیم جلوی کاهش عملکرد دانه را بگیریم ولی قطعا علوفه کاهش می یابد که خود تنشی برای مزرعه است. آبیاری پس از ساقه روی با توجه به اینکه شروع گرما خیلی زودتر انجام می شود جزو تدابیری است که مانع کوتوله شدن گندم و جو خواهد شد.

این آموزش را دوست داشتید؟
3
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.