چه شاخص‌هایی برای تعیین کیفیت عمومی پسته وجود دارد؟

شاخص‌های سنجش کیفیت مغز پسته، پر بودن مغز پسته یا دانسیته که با اونس گیری مشخص می‌شود. خندان بودن پسته نیز از معیارهایی است که می‌توان کیفیت مغز را بررسی کرد.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.