زخم شدن پوست تنه درخت چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

زخم شدن یا صدمات فیزیکی به پوسته درخت باعث خروج صمغ یا شیره گیاه می‌شود. شیره گیاه دارای ترکیبات قندی است و قارچ‌ها و باکتری‌ها از آن به عنوان ماده غذایی استفاده می‌کنند و در همان مکان شروع به توسعه می‌کنند. توسعه پیدا کردن آنها برابر است با نابودی ساختار سلولزی تنه و در نهایت مرگ درخت. بنابراین، بهتر است از صدمات فیزیکی ممانعت شود یا درصورت آسیب به پوست و تنه با استفاده از چسب پیوند محافظت شود تا زمانی که درخت بتواند خودش را احیا کند و پوست اندازی مجدد کند. در صورتی که تنش در باغ وجود داشته باشد، سرعت این فرآیند خیلی کند خواهد بود. بنابراین، استفاده از چسب پیوند می‌تواند خیلی مفید باشد.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.