آیا تنظیم pH برای محلول پاشی پسته لازم است؟

نیازی به استفاده از ترکیبات تنظیم pH برای محلول پاشی‌ها نیست. تنظیم pH برای برخی از سموم مهم است و در بسیاری موارد شرکت‌های تولید کننده سم و کود، به اندازه کافی بافر درون سم یا کود اضافه می‌کنند. الزامی به تنظیم pH نیست مگر اینکه در راهنمای استفاده از یک سم خاص گفته شده باشد، تنظیم pH انجام شود و گاهی ممکن است تنظیم pH خطرناک باشد.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.