چگونه می توان خسارت آفات را در گندم کاهش داد؟

در ابتدا برای کنترل بیماری‌ها و آفات در گندم و جو باید برنامه مقابله انجام شود. برنامه مقابله یعنی استفاده از یک برنامه غذایی درست برای افزایش مقاومت گیاه. برای نمونه مصرف کودهای دارای عنصر سیلیسیم برای افزایش مقاومت گیاه، محلول پاشی‌های کلسیم در برخی مراحل برای افزایش مقاومت دیواره اسکلتی ساختار برگی گیاه مفید است. این کودها به میزان زیادی در افزایش سیستم ایمنی و مدیریت گیاه در برابر بیماری‌ها و آفات موثر هستند. در صورت طغیان و زمانی که شرایط اقلیمی بر علیه مزرعه و به نفع حضور آفات و بیماری‌ها باشد، زمانی که بیش از ده درصد مزرعه درگیر آفت شده باشد، باید مبارزه را شروع کرد. استفاده از یک سم مناسب، در زمان درست و در مقدار درست می‌تواند در کنترل آفات و بیماری‌ها بسیار موثر باشد.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.