حساس ترین زمان در گندم و جو به تنش آبی چه مرحله‌ای است؟

حساس ترین زمان در مرحله ظهور گل و خمیری شدن دانه گندم و جو است در صورت مواجهه با تنش آبی کاهش شدید عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.