بهترین تاریخ مصرف کودهای میکروبی در باغ پسته چه زمانی است؟

کودهای میکروبی در تمام سال قابلیت استفاده دارند. برای اینکه بتوانیم در سال پیش رو نتیجه بهتری بگیریم بهترین زمان استفاده از آنها در ابتدای فصل (شروع فصل جدید تا خرداد) و پس از برداشت به صورت ریشه‌ای است تا برای سال جدید شرایط مطلوبی برای درختان پسته فراهم شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.