تعداد درختان نر به درختان ماده در یک باغ پسته چگونه باشد؟

استاندارد دنیا برای نسبت تعداد درختان نر به ماده هشت به یک (یعنی به ازای هر 8 درخت ماده یک درخت نر وجود داشته باشد) و نهایتا یازده به یک است. آرایش آنها نیز مهم است و باید توزیع درستی در باغ داشته باشند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.