مهم ترین علف های هرز گندم و جو کدام هستند؟

در گندم و جو معمولا علف هرزهای پهن برگ مشکل زا هستند برای مثال گل زرد که خطرناکترین علف هرز در مزرعه گندم و جو است. همچنین، سبز شدن بذور کلزا که در سال قبل در زمین کشت شده است. باریک برگ‌ها مانند جودر و زنگوله معمولا خسارت زیادی به مزرعه وارد می‌کند و از علف هرزهای بسیار خطرناک هستند. زمان سمپاشی و مصرف علف کش برای کنترل علف های هرز بسیار مهم است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.