دلایل ریزش برگ در پسته چیست؟

برگ به عنوان کارخانه تولید برای درخت پسته است و چون تبخیر و تعرق و تبادل گازی برعهده برگ است، زمانی که تنش زیاد مثل گرمای زیاد یا مسمومیت‌های برگی اتفاق می‌افتد، گیاه برای کاهش تنش و کاهش تبخیر، بسیاری از مواقع روزنه‌ها را می‌بندد. درصورتی که مدت زمان طولانی روزنه‌ها بسته باشند، گیاه با کمبود تولید مواجه می‌شود و تخلیه برگ منجر به ریزش برگ خواهد شد. همچنین، برخی بیماری‌ها که سطح برگ را زیاد درگیر می‌کنند با تولید متابولیت‌ها سبب مسمومیت شدید برگ و ریزش برگ می‌شوند. از ریزش‌های شایع برگ پسته مسمومیت‌های برگ پسته با سدیم، بور و کلر است که همراه با حاشیه سوزی است. با تجمع عناصر برگ می‌میرد و با ریزش شدید درخت به شرایط تنش واکنش نشان می‌دهد.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.