آیا گندم یک گیاه مقاوم به تنش آبی است؟

جو نسبت به تنش آبی تحمل بیشتری دارد و مقاومت آن نسبت به گندم بیشتر است. اما، اگر نیاز آبی گندم و جو تامین نشود عملکرد خوبی نشان نخواهند داد. بنابراین، برای دستیابی به عملکرد مطلوب باید نیاز آبی گندم و جو تامین شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.