آبیاری سیب و گلابی در زمان گلدهی و تشکیل میوه باید چگونه باشد؟

در هیچکدام از زمان‌های رشدی نباید اطراف ریشه خشک باشد در باغات مختلف مخصوصا سیب و گلابی حتی در زمان گلدهی و تشکیل میوه. اگر گیاه با تنش آبی مواجه شود موجب ریزش میوه خواهد شد. بنابراین هیچگاه نباید درگیر تنش آبی شود. یک نکته نیز وجود دارد اگر باغات دارای سیستم آبیاری قطره ای هستند در زمان گلدهی و تشکیل میوه هم می‌توانند آبیاری را داشته باشند اما آبیاری سبک. اما اگر آبیاری غرقابی در باغ انجام می‌شود هیچوقت در زمان گلدهی آبیاری نکنند به دلیل اینکه سطح رطوبت بسیار افزایش می‌یابد. این سطح رطوبت بالا مانع تلقیح مناسب خواهد و درنتیجه سبب ریزش شدید میوه خواهد شد. بنابراین، بهترین گزینه برای افرادی که سیستم آبیاری غرقابی دارند آبیاری قبل از ظهور گل است برای اینکه رطوبت لازم در طول تشکیل میوه در خاک حفظ شود. اگر آبیاری قطره ای است مسئله‌ای برای آبیاری در زمان گلدهی وجود ندارد اما آبیاری باید به صورت سبک انجام شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
3
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.