کود افزایش گلدهی گوجه فرنگی چیست؟

فقط یک کود برای گلدهی گوجه فرنگی اثر ندارد بلکه مجموعه‌ای از کودها برای گلدهی نیاز هستند. برای افزایش گلدهی در بوته‌های گوجه فرنگی، کودهای دارای عناصر کلسیم، ریزمغذی و روی بسیار مفید خواهند بود.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.