چگونه تعداد دانه در خوشه در گندم و جو افزایش می‌یابد؟

برای افزایش دانه‌ها باید تعداد جایگاه دانه افزایش یابد. پس از استقرار زمانی که مزرعه گندم و جو در حال پنجه‌زنی است، نیام یا خوشه در حال تشکیل شدن است. در این زمان با محلول پاشی ترکیبات حاوی پتاسیم همراه با ریزمغذی با تحریک گیاه کمک زیادی به افزایش تعداد جایگاه نیام (جایگاه تعداد دانه) می‌شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.