نیاز سرمایی در پسته چه اهمیتی دارد؟

تامین نیاز سرمایی یعنی تجزیه هورمون‌هایی که باعث خواب ‌می‌شوند (پایین رفتن هورمون خواب نسبت به هورمون‌های رشد) و فعال شدن جوانه‌ها.

 دلیل نیاز سرمایی چیست؟ حضور هورمون‌های ABA جوانه‌ها را به خواب ‌می‌برد و فعالیت‌های زیستی آنها به دلیل نبود دمای مناسب برای رشد در شش ماهه دوم سال متوقف ‌می‌شود تا در برابر سرما مقاوم شده و در زمستان فعالیتی نداشته باشند. در انتهای فصل زمستان، هورمون‌های ABA باید تجزیه شود تا سطح آن پایین‌تر از سطح جیبرلین و هورمون‌های رشد قرار بگیرد و جوانه‌ها بتوانند فعالیت خود را دوباره شروع کنند. نوسانات دمایی این هورمون را تجزیه ‌می‌کنند. نیاز سرمایی در واقع تجزیه هورمون ABA است و به دنبال آن بیدار شدن و شروع فعالیت‌های زیستی اتفاق می‌افتد. اگر این هورمون‌ها در شرایط مساعد تجزیه شوند و جوانه‌ها بتوانند فعالیت خود را در زمان درست از سر بگیرند به بالاترین راندمان دست پیدا ‌می‌کنیم. اما اگر به واسطه زمستان‌های طولانی، دیرتر یا به دلیل اختلافات دمایی در زمستان ABA زودتر تجزیه شود و جوانه‌ها فعال شوند. صدماتی از نظر اقلیمی به درختان وارد می شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.