چگونه می‌توانیم تعداد دانه در سنبل گندم و جو را افزایش دهیم؟

فاکتور های عملکردی مختلفی در گندم و جو وجود دارد یکی از اینها جایگاه تعداد دانه است یعنی سنبل بتواند قد بلندتری و جایگاه تعداد دانه بیشتری داشته باشد گرچه این موضوع مبحث ژنتیکی است اما وابسته با شرایط اقلیمی و برنامه غذایی می تواند افزایش و کاهش را به همراه داشته باشد. اگر برنامه کودی درستی داشته باشیم جایگاه تعداد دانه می تواند افزایش یابد. گرچه اگر سرمازدگی و تنش سرما داشته باشیم یا برنامه کودی درستی استفاده نکنیم این جایگاه می تواند کمتر هم بشود.

جایگاه دانه معمولا در مرحله پنجه زنی شکل می گیرد که اگر در تاریخ درستی کشت شده باشد و در زمان پنجه زنی محلول پاشی ها با ترکیبات دارای پتاسیم، کلسیم و ریز مغذی با محوریت روی انجام شود، بسیار کمک شایانی به افزایش جایگاه دانه در این مرحله میکند که در مسیر پیش رو با تغدیه مناسب و آبیاری های منظم می توانیم این جایگاه ها را پر کنیم و افزایش دانه و عملکرد را شاهد باشیم.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.