چطور می توان تعداد میوه پسته در خوشه را افزایش داد؟

برای افزایش تعداد میوه در خوشه باید ابتدا تعداد گل بیشتری تولید شود و سپس تلقیح مناسب بتواند میوه بیشتری را شکل دهد. اجرای برنامه فروت ست پسته در تاریخ های درست کمک زیادی به تولید گل با کیفیت و گل‌های قوی که قابلیت تلقیح مناسب را دارند، می‌کند. بنابراین، استفاده کردن مراحل درست فروت ست در ارتباط با تشکیل گلهای ماده موثر است. مرحله بعدی تلقیح مناسب است. در زمان تلقیح آبیاری های سنگین انجام نشود و شرایط مناسب تلقیح فراهم شود. پس از تلقیح مناسب تعداد میوه تشکیل شده بیشتری در خوشه خواهیم داشت.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.