سال آوری در باغ پسته چیست و چگونه کنترل می‌شود؟

زمانی که درخت با کمبود مواجه می شود فرآیند زایشی خود را متوقف می‌کند تا بنیه قوی پیدا کند و بتواند سال بعد بارگیری خوبی داشته باشد. در واقع یک مکانیسم مدیریت روی درخت است. بار ندادن ممکن است گاهی اوقات یک سال و گاهی چندسال اتفاق بیفتد که به آن سال آوری گفته می‌شود. سال آوری یک صفت ژنتیکی است که در بسیاری از درختان مانند دانه دارها و درختان پسته دیده می‌شود. سال آوری وابسته به محیط است یعنی اگر شرایط تغذیه مناسبی فراهم و برنامه کودی خوبی در باغ اجرا شود، آبیاری مناسب انجام شود و از تنش های پیش رو جلوگیری شود، سطح سال آوری بسیار محدود می شود. اگرچه ممکن است عملکرد برخی سال‌ها زیاد نباشد، اما هر سال درختان بار خواهند داشت و این برای باغدار اقتصادی است (تا اینکه یک سال بار داشته باشد یک سال نه). با برنامه کودی درست می‌توان سال آوری را به شدت محدود کرد و فاصله‌های تولید را کم کرد (نه اینکه حذف شود).

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.