چگونه می‌توان دانه‌های گندم را کامل پر کرد؟

بعد از تشکیل جایگاه دانه قطعا برای اینکه بتوانیم دانه ها پر کنیم داشتن برنامه کودی درست و منطقی به همراه آبیاری های مناسب نقش بسیار موثری دارد که بتوانیم کل جایگاه هایی که در سنبل شکل گرفته را پر کنیم و وزن هزاردانه مناسبی داشته باشیم.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.