آیا محلول پاشی در آخر فصلِ گندم و جو باعث خسارت است؟

محلول پاشی جایگزین مصرف ریشه‌ای نیست. محلول پاشی‌ها با اهداف مختلفی انجام می‌شوند. بعضی از محلول پاشی‌ها که در برنامه کودی برای انتهای فصل طراحی می‌شوند نقش فاکتورهای انتقال را دارند و به عنوان سیگنال عمل می‌کنند. بعضی دیگر از محلول پاشی‌ها که درست طراحی می‌شوند از جایگاه بسیار پراهمیتی برخوردار هستند. اما در انتهای فصل به واسطه اینکه حضور ادوات و ماشین‌ها منجر به خسارت به ساختار گندم و جو می‌شود، بسیاری از کشاورزان مخالف انجام عملیات محلول پاشی هستند اما بهتر است بدانند که اثرات مثبتی که محلول پاشی در کلیت مزرعه می‌گذارد بسیار از بیشتر از خسارتی است که حضور ادوات به مزرعه وارد می‌کند. البته به این مورد نیز باید توجه داشت که انتخاب ادوات درست برای انجام عملیات محلول پاشی بسیار موثر و مهم است که میزان خسارت را کم می‌کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.