مدیریت عناصرغذایی در کشت بهاره و پائیزه گندم چه تفاوتی دارد؟

در کشت بهاره گندم و جو به دلیل اینکه ظرفیت پنجه موثر کم است و بیشتر گیاه تمایل به علوفه‌ای شدن دارد، باید تراکم کاشت را افزایش داد و برنامه غذایی سبک‌تری در کشت‌های بهاره استفاده می‌شود، زیرا ظرفیت و پتانسیل تولید کم است. اما در کشت‌های پائیزه برنامه‌های غذایی سنگین‌تر است زیرا ظرفیت و پتانسیل تولید بیشتری دارند و پنجه‌های موثر بیشتری هم به واسطه حضور در سرما در گندم و جو شکل می‌گیرد.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.