چند روز قبل از برداشت گندم و جو، چه تغذیه‌ای می‌تواند موثر باشد؟

در زمان خمیری شدن دانه باید بیشترین مقدار انتقال از برگ پرچمی و دیگر برگ‌هایی که در شرایط فتوسنتز هستند به سمت دانه اتفاق بیفتد. برای این منظور جهت تشدید انتقال، بهترین ترکیب سیلیکات پتاسیم است. سیلیکات پتاسیم به عنوان سیگنال انتقال محتوا به صورت یکطرفه بسیار موثر است و تمام ترکیبات را به دانه انتقال می‌دهد و باعث بزرگتر شدن دانه و افزایش وزن هزار دانه در گندم و جو می‌شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.