تفاوت تغذیه پسته در شوری خاک و آب با شرایط نرمال چیست؟

مدیریت عناصر غذایی در خاک و آب شور شدت و دقت بیشتری طلب می‌کند و هزینه بیشتری نیاز دارد. در شرایط نرمال گیاه بدون محدودیت عناصر را جذب می‌کند اما در شرایط شور محدودیت جذب عناصر غذایی وجود دارد. بنابراین، منابع خاصی باید مصرف شوند که گاهی اوقات سبب می‌شود هزینه‌های برنامه کودی در شرایط شور افزایش یابد. در برنامه کودی در شرایط شور باید اساس استفاده از کودهای زیستی و میکروبی باشد زیرا مصرف کودهای شیمیایی در این شرایط سبب افزایش شوری و بروز برخی مشکلات می‌شود. استفاده از کودهای زیستی در شرایط شور برای کاهش تنش‌ها الزامی است. اما، در شرایط نرمال کیفی و اختیاری است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.